האני מאמין שלנו

אחדות

בימים בהם הפילוג מאיים על אחדותה של החברה הישראלית, יש למפלגת דרך ארץ אחריות לחוסנה החברתי פנימי של מדינת ישראל. דרך ארץ תפעל לאחות את השסעים, בדרך של מנהיגות מכבדת ובניית גשרים וזאת מבלי לשלול ניהול מחלוקות בדרך של ויכוח עניני. העצמת הלכידות החברתית, שותפות הגורל, והגברת האמון במוסדות השלטון ובין חלקי העם השונים הינם משימה ראשונה במעלה.

ציונות

מדינת ישראל היא מדינת הלאום של העם היהודי, ובה הוא מממש את זכותו הטבעית וההיסטורית לתקומה לאומית. דרך ארץ תפעל לממש את החזון הציוני ברוח מגילת העצמאות תוך כיבוד זכויות אדם, שוויון חובות, ושוויון זכויות פרט, ללא הבדל דת גזע ומין. דרך ארץ רואה בציונות מפעל מתמשך ותפעל לעידוד עליה, ופיתוח הארץ לטובת יושביה.

כלכלה

הכלכלה החופשית היא הכלי היעיל ביותר להעצמת המשק. על כן יש לעודד תחרות לצד יצירת הזדמנויות הוגנות לכל אזרח, ושימור ערך הערבות הדדית בתוך החברה. דרך ארץ תפעל לעידוד השוק החופשי תוך שמירה על נכסים אסטרטגיים ולאומיים כמו חקלאות, חינוך, רווחה, תשתיות ורפואה ציבורית.

ממלכתיות

המדינה ומוסדותיה שייכים לציבור הישראלי כולו. על כן דרך ארץ מחויבת לשפר ולבחון בל עת את הנדרש לתיקון וזאת מתוך ענייניות הרואה את טובת המדינה ושואפת לקיים מדינת מופת. דרך ארץ מחויבת לקדם אמון וכבוד בין מוסדות השלטון השונים, ובינם לבין אזרחי המדינה כולם, מכל מגזר וחברה.

ביטחון ועוצמה

שמירה על עוצמתה של ישראל ועל בטחון אזרחיה הם ערך עליון. דרך ארץ תפעל למען שלמות העם והארץ, תוך חיזוק ושמירה על קיר הברזל. ידעו אויבינו שעוצמתה דרך ארץ תפעל כדי לנהל את הסכסוך האזורי מתוך הצמדות לקרקע, דבקות במשימה ונחישות. הצבאית של ישראל נשענת על אמונה בצדקת הדרך, עמדת עוצמה ומעשיות. אנו מאמינים בניהול סיכונים שמרני ללא שום הימורים על שטחי מולדת. תושבי עוטף עזה הם האוכלוסייה היחידה בעולם שסובלת מירי בלתי פוסק של טילים ורקטות על כן דרך ארץ רואה חשיבות עליונה בפירוז עזה מטילים ורקטות במערכה הבאה.

עליה והתיישבות

גם בשנת 2020, ההתיישבות היא ערך עליון, בכל מקום בארץ. קו המחרשה הוא קו הגבול כמו גם קו הסיב והפיתוח הכלכלי. דרך ארץ תפעל למימוש ריבונות בשטחי מולדת, לחיזוק ההתיישבות והחקלאות, ובפרט את אזורי גבולות המדינה והפריפריה החברתית. דרך ארץ תפעל לעידוד עליה וקיבוץ גלויות, טיפוח עתיד משותף וזהות קיבוצית לעם היהודי על תפוצותיו, מתוך רצון להגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל.

חינוך

מאז ומעולם עמד החינוך בליבו של העם היהודי, וכן גם עתה. דרך ארץ תפעל לחיזוק החינוך לערכים ולאחר מכן להישגים, תפעל לביסוס זהות לאומית היונקת ממורשתו ההיסטורית של העם היהודי וממסורת ישראל וערכיו, והעצמת החינוך המשלב בין חלקי החברה בישראל.

ביטחון פנים

דרך ארץ תפעל לחיזוק המשילות בכל חלקי המדינה ובכל מגזריה. חוק וסדר אחיד לכולם ללא הבדלים, הוא צורך הכרחי במדינה מתוקנת, ודרך ארץ תפעל להעצמתו. משטרת ישראל זקוקה לחיזוק משמעותי כדי להתמודד עם חוסר המשילות בנגב ובגליל, פשיעה חקלאית ואובדן שליטה על אזורי פשיעה מרובים.

דת ומדינה

ריבוי הדעות בעם היהודי הוא ברכה. דרך ארץ מאמינה כי יש לקיים את צביונה היהודי של מדינת ישראל תוך צמצום המעורבות של המדינה בחיי הדת של אזרחיה. יש לאפשר תחרות בשוק שירותי הדת בישראל, ולפעול ברוח אמנת גביזון מדן תוך בחינה מחודשת שלה לאור שינויי התקופה, והכל בדרך של הידברות והסכמות.

להרשמה ולהצטרפות

מלאו את הפרטים:

הרשמה והצטרפות

מלאו את הפרטים: